su menh va tam nhin


DRIVE

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

  GEMANIVN Việt Nam trở thành nhà Cung cấp thiết bị nội thất tủ bếp tốt nhất, sang trọng và tiện nghi nhất tương ứng với các mức giá phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

  GEMANIVN Việt Nam là tổ chức kinh tế hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững, mang lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông và khách hàng.

  GEMANIVN Việt Nam tạo điều kiện để mỗi Cán bộ nhân viên có cuộc sống đầy đủ về kinh tế, phát huy năng lực sáng tạo và phát triển sự nghiệp của bản thân.

  GEMANIVN Việt Nam là tổ chức có trách nhiệm xã hội cao, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng với mục tiêu vì Con Người và Khát Vọng Quốc Gia.

TẦM NHÌN

GEMANIVN trở thành Thương Hiệu cung cấp các sản phẩm nội thất tủ bếp cao cấp số 01 tại Việt Nam.